Coupmekong
  • Cờ úp: Số trận: 405, Thắng: 181, Thua: 222, Điểm: 1404
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Coupmekong