coupwin
  • Cờ úp: Số trận: 107, Thắng: 48, Thua: 59, Điểm: 1385
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400