Crosss
 • Cờ tướng: Số trận: 4358, Thắng: 1827, Thua: 2484, Điểm: 1402
 • Cờ úp: Số trận: 392, Thắng: 131, Thua: 261, Điểm: 1296

Các trận gần đây của Crosss

 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  phat68 1503 +16
  vs
  Crosss 1480 -16
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  Crosss 1496 -16
  vs
  phat68 1487 +16
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  Crosss 1485 +11
  vs
  huyvp 1320 -11
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  Crosss 1473 +12
  vs
  huyvp 1332 -12