ctyphuhung
  • Cờ tướng: Số trận: 2824, Thắng: 1201, Thua: 1546, Điểm: 1393
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ctyphuhung