D65065225
 • Cờ tướng: Số trận: 1462, Thắng: 431, Thua: 1028, Điểm: 1185
 • Cờ úp: Số trận: 44, Thắng: 7, Thua: 37, Điểm: 1105

Các trận gần đây của D65065225

 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  D65065225 1188 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  D65065225 1188 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  D65065225 1188 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  D65065225 1188 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  D65065225 1192 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  D65065225 1192 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  D65065225 1192 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D65065225 1192 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  D65065225 1205 0
  vs
  Anonymous 0 0