D77912718
 • Cờ úp: Số trận: 43, Thắng: 11, Thua: 32, Điểm: 1178
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của D77912718

 • Cờ úp - 5 ngày trước
  D77912718 1178 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1178 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  D77912718 1178 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1178 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1223 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1236 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  D77912718 1236 0
  vs
  Anonymous 0 0