Daikathy13
  • Cờ tướng: Số trận: 66, Thắng: 34, Thua: 28, Điểm: 1735
  • Cờ úp: Số trận: 533, Thắng: 298, Thua: 234, Điểm: 1931

Các trận gần đây của Daikathy13