dangnha
 • Cờ tướng: Số trận: 784, Thắng: 396, Thua: 379, Điểm: 1381
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangnha

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  dangnha 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  dangnha 1338 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  dangnha 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  dangnha 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0