dangnha
 • Cờ tướng: Số trận: 6907, Thắng: 3490, Thua: 3274, Điểm: 1626
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangnha

 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1663 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1663 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1663 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1663 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dangnha 1663 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NH1973 1627 -16
  vs
  dangnha 1629 +16
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dangnha 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dangnha 1604 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  dangnha 1596 0
  vs
  Anonymous 0 0