dangnha
 • Cờ tướng: Số trận: 5761, Thắng: 2888, Thua: 2763, Điểm: 1406
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangnha

 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  dangnha 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  dangnha 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  dangnha 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  dangnha 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  dangnha 1428 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  dangnha 1428 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  dangnha 1441 -13
  vs
  Binh70 1515 +13
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  dangnha 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  dangnha 1451 0
  vs
  Anonymous 0 0