dangnha
 • Cờ tướng: Số trận: 7124, Thắng: 3592, Thua: 3381, Điểm: 1487
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangnha

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  aquy 1551 -15
  vs
  dangnha 1579 +15
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1566 +13
  vs
  anhdt 1503 -13
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  dangnha 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  dangnha 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  dangnha 1644 0
  vs
  Anonymous 0 0