dangnha
 • Cờ tướng: Số trận: 5610, Thắng: 2816, Thua: 2688, Điểm: 1494
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangnha

 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1437 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dangnha 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1442 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dangnha 1442 0
  vs
  Anonymous 0 0