danh123456
 • Cờ úp: Số trận: 7496, Thắng: 3249, Thua: 4243, Điểm: 1185
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của danh123456

 • Cờ úp - 11 giờ trước
  danh123456 1200 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  danh123456 1200 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  danh123456 1217 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  danh123456 1217 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  danh123456 1217 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  danh123456 1228 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  danh123456 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  danh123456 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  danh123456 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  danh123456 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0