DanhHai2
  • Cờ tướng: Số trận: 190, Thắng: 94, Thua: 91, Điểm: 1529
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của DanhHai2