datsao

Các trận gần đây của datsao
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  zo1999 1503 +18
  vs
  datsao 1544 -18
 • Cờ úp - 16 giờ trước
  datsao 1564 -20
  vs
  zo1999 1483 +20
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  zo1999 1496 -13
  vs
  datsao 1551 +13
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  datsao 1571 -20
  vs
  zo1999 1476 +20
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  zo1999 1489 -13
  vs
  datsao 1558 +13