davidhuy
 • Cờ úp: Số trận: 15935, Thắng: 8000, Thua: 7926, Điểm: 1517
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của davidhuy

 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1432 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1432 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1481 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1481 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  davidhuy 1481 0
  vs
  Anonymous 0 0