davidhuy
 • Cờ úp: Số trận: 14511, Thắng: 7275, Thua: 7229, Điểm: 1491
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của davidhuy

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1453 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  davidhuy 1453 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1468 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  davidhuy 1468 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1475 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1475 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1475 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1475 0
  vs
  Anonymous 0 0