diemthi
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1428
 • Cờ úp: Số trận: 6985, Thắng: 3747, Thua: 3219, Điểm: 1916

Các trận gần đây của diemthi

 • Cờ úp - 17/4/2024
  diemthi 1864 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17/4/2024
  diemthi 1864 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/4/2024
  diemthi 1888 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  diemthi 1888 0