dien1976
  • Cờ tướng: Số trận: 2013, Thắng: 930, Thua: 1068, Điểm: 1454
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dien1976