Dijon
  • Cờ úp: Số trận: 2957, Thắng: 1493, Thua: 1463, Điểm: 1656
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Dijon