dk99

Các trận gần đây của dk99
 • Cờ úp - hôm qua
  ibms 1503 +15
  vs
  dk99 1478 -15
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  dk99 1452 +9
  vs
  Tmthao 1292 -9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dk99 1478 +14
  vs
  tuanlinh 1434 -14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dk99 1511 -23
  vs
  Quan7e 1354 +23
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Nhattruc 1527 -18
  vs
  dk99 1493 +18
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dk99 1499 +6
  vs
  Votong 1251 -6
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chile 1546 +15
  vs
  dk99 1514 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dk99 1505 +9
  vs
  haidk 1342 -9
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Babu2019 1467 -16
  vs
  dk99 1475 +16