donalstrum
 • Cờ tướng: Số trận: 2574, Thắng: 1324, Thua: 1181, Điểm: 1544
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của donalstrum

 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1544 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  donalstrum 1540 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  donalstrum 1540 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1527 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  donalstrum 1566 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  donalstrum 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0