Donggl
 • Cờ tướng: Số trận: 265, Thắng: 120, Thua: 143, Điểm: 1323
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Donggl

 • Cờ tướng - 31/1/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Donggl 1323 0
 • Cờ tướng - 31/1/2023
  Donggl 1323 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/1/2023
  Donggl 1379 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/1/2023
  Donggl 1362 0
  vs
  Anonymous 0 0