Donggl
 • Cờ tướng: Số trận: 265, Thắng: 120, Thua: 143, Điểm: 1323
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Donggl

 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Donggl 1323 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Donggl 1323 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Donggl 1379 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Nhokho 1380 -17
  vs
  Donggl 1362 +17
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Donggl 1362 0
  vs
  Anonymous 0 0