Drtuong
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1380
 • Cờ úp: Số trận: 348, Thắng: 154, Thua: 194, Điểm: 1164

Các trận gần đây của Drtuong

 • Cờ úp - hôm qua
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Drtuong 1177 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Drtuong 1177 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Drtuong 1189 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Drtuong 1189 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Drtuong 1189 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Drtuong 1160 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Drtuong 1160 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Drtuong 1177 0
  vs
  Anonymous 0 0