ducmatto
 • Cờ tướng: Số trận: 1370, Thắng: 817, Thua: 528, Điểm: 1396
 • Cờ úp: Số trận: 268, Thắng: 131, Thua: 137, Điểm: 1327

Các trận gần đây của ducmatto

 • Cờ úp - 26/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 25/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 24/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 24/11/2022
  ducmatto 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1395 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1395 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1395 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22/11/2022
  ducmatto 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20/11/2022
  ducmatto 1342 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20/11/2022
  ducmatto 1342 0
  vs
  Anonymous 0 0