dung.chay.nha
  • Cờ úp: Số trận: 131, Thắng: 84, Thua: 47, Điểm: 1903
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dung.chay.nha