dunghq1
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 3032, Thắng: 1798, Thua: 1223, Điểm: 1631

Các trận gần đây của dunghq1