duyduc09
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1391
  • Cờ úp: Số trận: 3949, Thắng: 1594, Thua: 2352, Điểm: 1456

Các trận gần đây của duyduc09