Duyvu
 • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 2, Thua: 11, Điểm: 1281
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Duyvu

 • Cờ tướng - 27/12/2023
  Duyvu 1313 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  Duyvu 1328 -15
  vs
  Duy57 1384 +15
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  Duy57 1369 +15
  vs
  Duyvu 1343 -15
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Duyvu 1343 0
 • Cờ tướng - 22/12/2023
  Duyvu 1343 0
  vs
  Anonymous 0 0