E50808638
 • Cờ tướng: Số trận: 1108, Thắng: 310, Thua: 797, Điểm: 1125
 • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1385

Các trận gần đây của E50808638

 • Cờ tướng - 3 phút trước
  E50808638 1125 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  E50808638 1125 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  E50808638 1157 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  E50808638 1157 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  E50808638 1157 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  E50808638 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  E50808638 1167 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  E50808638 1145 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  E50808638 1105 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  E50808638 1105 0
  vs
  Anonymous 0 0