F87213850
 • Cờ tướng: Số trận: 240, Thắng: 105, Thua: 135, Điểm: 1279
 • Cờ úp: Số trận: 273, Thắng: 118, Thua: 155, Điểm: 1242

Các trận gần đây của F87213850

 • Cờ tướng - 23/4/2024
  F87213850 1279 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/4/2024
  F87213850 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/4/2024
  F87213850 1319 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/4/2024
  F87213850 1319 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23/4/2024
  F87213850 1319 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  F87213850 1242 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  F87213850 1242 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  F87213850 1242 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  F87213850 1242 0
 • Cờ úp - 23/4/2024
  F87213850 1242 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22/4/2024
  F87213850 1239 0
  vs
  Anonymous 0 0