fb_1202857107286709
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 2, Thua: 1, Điểm: 1395
  • Cờ úp: Số trận: 7537, Thắng: 3596, Thua: 3928, Điểm: 1402

Các trận gần đây của fb_1202857107286709