fb_1202857107286709
  • Cờ úp: Số trận: 925, Thắng: 434, Thua: 491, Điểm: 1621
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của fb_1202857107286709