fb_1231219341163899
  • Cờ tướng: Số trận: 247, Thắng: 127, Thua: 110, Điểm: 1493
  • Cờ úp: Số trận: 3927, Thắng: 1969, Thua: 1949, Điểm: 1348

Các trận gần đây của fb_1231219341163899