fb_1592367341203917
  • Cờ tướng: Số trận: 3111, Thắng: 1693, Thua: 1368, Điểm: 1520
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của fb_1592367341203917