fb_1953394494830757
  • Cờ tướng: Số trận: 1127, Thắng: 501, Thua: 615, Điểm: 1426
  • Cờ úp: Số trận: 332, Thắng: 133, Thua: 199, Điểm: 1406

Các trận gần đây của fb_1953394494830757