fb_1979589348899166
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1423
  • Cờ úp: Số trận: 603, Thắng: 154, Thua: 449, Điểm: 970

Các trận gần đây của fb_1979589348899166