fb_203954614729806
  • Cờ tướng: Số trận: 46, Thắng: 32, Thua: 14, Điểm: 1689
  • Cờ úp: Số trận: 394, Thắng: 227, Thua: 167, Điểm: 1692

Các trận gần đây của fb_203954614729806