fb_203954614729806
  • Cờ tướng: Số trận: 73, Thắng: 49, Thua: 23, Điểm: 1754
  • Cờ úp: Số trận: 469, Thắng: 276, Thua: 193, Điểm: 1936

Các trận gần đây của fb_203954614729806