fb_2292794444217015
  • Cờ úp: Số trận: 3913, Thắng: 2271, Thua: 1641, Điểm: 1721
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của fb_2292794444217015