fb_2292794444217015
  • Cờ úp: Số trận: 513, Thắng: 295, Thua: 218, Điểm: 1614
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của fb_2292794444217015