fb_559649279370560
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 853, Thắng: 441, Thua: 410, Điểm: 1294

Các trận gần đây của fb_559649279370560