fb_6028186597204289
  • Cờ tướng: Số trận: 16, Thắng: 7, Thua: 9, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 3325, Thắng: 1593, Thua: 1725, Điểm: 1314

Các trận gần đây của fb_6028186597204289