FDGH
  • Cờ úp: Số trận: 32, Thắng: 12, Thua: 20, Điểm: 1268
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của FDGH