G17992568
  • Cờ tướng: Số trận: 48, Thắng: 29, Thua: 18, Điểm: 1614
  • Cờ úp: Số trận: 424, Thắng: 235, Thua: 188, Điểm: 1608

Các trận gần đây của G17992568