G17992568
  • Cờ tướng: Số trận: 36, Thắng: 19, Thua: 16, Điểm: 1510
  • Cờ úp: Số trận: 415, Thắng: 228, Thua: 186, Điểm: 1541

Các trận gần đây của G17992568

  • Cờ úp - 3 tuần trước
    G17992568 1588 0
    vs
    Anonymous 0 0