G24571074
  • Cờ úp: Số trận: 1387, Thắng: 706, Thua: 681, Điểm: 1468
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của G24571074

  • Cờ úp - 1 tuần trước
    G24571074 1468 0
    vs
    Anonymous 0 0