gacon789

Các trận gần đây của gacon789
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  gacon789 1532 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  dess 1503 +15
  vs
  gacon789 1492 -15
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  gacon789 1509 -17
  vs
  dess 1486 +17
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  dess 1502 -16
  vs
  gacon789 1493 +16