gacon789
 • Cờ tướng: Số trận: 7234, Thắng: 3647, Thua: 3480, Điểm: 1531
 • Cờ úp: Số trận: 2383, Thắng: 1138, Thua: 1234, Điểm: 1665

Các trận gần đây của gacon789

 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  gacon789 1531 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  gacon789 1531 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  gacon789 1531 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  gacon789 1531 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  gacon789 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  gacon789 1567 0
  vs
  Anonymous 0 0