Gagaga1
 • Cờ úp: Số trận: 726, Thắng: 334, Thua: 392, Điểm: 1498
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Gagaga1

 • Cờ úp - 31/1/2023
  Gagaga1 1498 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 25/1/2023
  Gagaga1 1498 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 25/1/2023
  Gagaga1 1498 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 25/1/2023
  Gagaga1 1498 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/1/2023
  Gagaga1 1506 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/1/2023
  Gagaga1 1506 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23/1/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Gagaga1 1506 0
 • Cờ úp - 23/1/2023
  Gagaga1 1506 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Gagaga1 1497 0
 • Cờ úp - 21/1/2023
  Gagaga1 1497 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2023
  Gagaga1 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Gagaga1 1493 0
 • Cờ úp - 21/1/2023
  Gagaga1 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2023
  Anonymous 0 0
  vs
  Gagaga1 1493 0