Gatay12
  • Cờ tướng: Số trận: 45, Thắng: 23, Thua: 21, Điểm: 1545
  • Cờ úp: Số trận: 1022, Thắng: 536, Thua: 481, Điểm: 1592

Các trận gần đây của Gatay12