Gatay12
  • Cờ tướng: Số trận: 102, Thắng: 49, Thua: 52, Điểm: 1522
  • Cờ úp: Số trận: 2875, Thắng: 1501, Thua: 1363, Điểm: 1526

Các trận gần đây của Gatay12

  • Cờ tướng - 9/8/2023
    CTPT 1551 -19
    vs
    Gatay12 1488 +19