gg_100108135473325419614
  • Cờ tướng: Số trận: 2825, Thắng: 1537, Thua: 1138, Điểm: 1814
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100108135473325419614