gg_100591089653315135024
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 6495, Thắng: 3175, Thua: 3302, Điểm: 1532

Các trận gần đây của gg_100591089653315135024