gg_100591089653315135024
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 5151, Thắng: 2501, Thua: 2638, Điểm: 1593

Các trận gần đây của gg_100591089653315135024