gg_100678109065497411424
  • Cờ tướng: Số trận: 1658, Thắng: 746, Thua: 905, Điểm: 1308
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100678109065497411424