gg_100876310369096273103
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 7, Thua: 5, Điểm: 1420
  • Cờ úp: Số trận: 794, Thắng: 413, Thua: 381, Điểm: 1342

Các trận gần đây của gg_100876310369096273103