gg_100876310369096273103
  • Cờ tướng: Số trận: 16, Thắng: 8, Thua: 8, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 1148, Thắng: 589, Thua: 558, Điểm: 1517

Các trận gần đây của gg_100876310369096273103