gg_100983923271363738644
  • Cờ tướng: Số trận: 195, Thắng: 81, Thua: 114, Điểm: 1235
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_100983923271363738644