gg_101796614540517634204
  • Cờ tướng: Số trận: 3548, Thắng: 1435, Thua: 2105, Điểm: 1186
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_101796614540517634204