gg_101948141142858199794
  • Cờ úp: Số trận: 1187, Thắng: 575, Thua: 612, Điểm: 1265
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_101948141142858199794