gg_101960098400912122135
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 5, Thua: 8, Điểm: 1354
  • Cờ úp: Số trận: 5983, Thắng: 2836, Thua: 3139, Điểm: 1525

Các trận gần đây của gg_101960098400912122135